– Ja så är det. I en situation där det redan i dag är personalbrist måste man fundera över hur man kan hitta en strategisk löning, som höjer utbildningsnivån, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.
Sollentuna kommuns förslag handlar uteslutande om att få ut ungdomar i jobb till en lägre kostnad än i dag, anser Lenita Granlund.

Om däremot Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skulle vilja diskutera ett avtal som innebär sänkta löner för ungdomar inom ramen för yrkesutbildning, så skulle Kommunal lyssna.
– Men då ska det handla om introduktionsprogram utifrån behov och krav hos arbetsgivarna kopplat till utbildning. Då skulle man kunna fundera över sådana lösningar, säger Lenita Granlund.

Det är kommunalrådet i Sollentuna, Lennart Gabrielsson (FP) som har föreslagit särskilda ungdomslöner. Han är också förste vice ordförande i SKL. Men några diskussioner mellan SKL och Kommunal i ämnet har inte förts, enligt Lenita Granlund.

När IF Metall slöt sitt avtal om yrkesintroduktion kom genast en del kritik i LO-leden. Men Kommunal tillhörde inte de mest kritiska rösterna.
– Hos IF Metall är det kopplat till utbildning och det är olika steg som ska uppfyllas. Det är väldigt yrkesinriktat och där handlar det inte om att dumpa lönerna, säger Lenita Granlund.