Kristin Jonsson från Skellefteå, fick problem med foglossning under graviditeten och blev sjukskriven av en läkare. Ändå nekades hon sjukersättning av Försäkringskassan, som hänvisade till att graviditet inte är en sjukdom utan något naturligt. Hon gick tre månader utan ersättning. Kristin Jonsson drev frågan till länsrätten som beslutade att Försäkringskassan skulle betala ut hennes sjukpenning. Hon beskriver perioden som mycket krävande, och det gick ut över både henne och hennes familj.
– Jag var gravid under tvisten. Kroppen reagerade på oron och jag fick sammandragningar på grund av olustkänslorna, säger hon.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansåg att Kristin Jonsson och tre andra kvinnor som haft liknande problem, hade blivit könsdiskriminerade av Försäkringskassan. DO hävdade att Försäkringskassan skulle ha beviljat sjukpenning till en man som led av motsvarande symptom som de fyra kvinnorna, och stämde Försäkringskassan i tingsrätten. Kvinnorna tilldömdes 50 000 kronor var i skadestånd.

Försäkringskassan överklagade domen till Svea hovrätt som sänkte skadestånden till 15 000 kronor.  Både Försäkringskassan och DO överklagade hovrättens dom till Högsta domstolen (HD). HD beslutar nu att inte pröva domen, vilket innebär att Svea hovrätts dom gäller. Kristin Jonsson betraktar beslutet som en seger, eftersom det slår fast att Försäkringskassan har diskriminerat henne.
– Storleken på skadeståndet är inte det viktigaste, utan att vi fick rätt i sak. Beslutet betyder att Försäkringskassan har handlat fel.

DO Agneta Broberg är också glad över att de fyra kvinnorna fått upprättelse. Men hon hade önskat en prövning av skadeståndsfrågan i HD, eftersom hon anser att beloppet inte var tillräckligt högt.
– 15 000 kronor i skadestånd motsvarar inte den allvarliga kränkning som kvinnorna har blivit utsatta för. Det lever inte heller upp till EU-rättens krav på att ersättningsnivån ska ha ett avskräckande syfte, säger hon till LO- tidningen.