– Bra företag uppfyller sina plikter. En av dem är att betala skatt. Då anstränger man sig inte genom konstiga konstruktioner för att flytta skattebetalningar till skatteparadis, sa finansministern.

Riksdagsdebatten om vinster i äldreomsorgen under fredagen hade initierats av Socialdemokraterna efter de många larmen om vanvård i framförallt Carema Care. Förutom rapporterade missförhållanden ägs bolaget, liksom flera av andra, av riskkapitalbolag som många gånger haft upplägg som gjort att vinsten hamnat i skatteparadis istället för att bli beskattad i Sverige.  

Jennie Nilsson (S) betonade att partiet inte har något emot vinst, i betydelsen ett överskott som kan användas för att utveckla verksamheterna. Hon sa också att de gärna ser en mångfald av aktörer, och lyfte fram stiftelser och idéburna entreprenörer som goda exempel. Men riskkapitalbolag ställer hon sig frågande till.  
– Frågan är om riskkapitalbolag kan vara lämpliga ägare av skola, vård och omsorg. Ska inte riskkapital satsas i nya och osäkra projekt? Är inte deras idé att gå in kortsiktigt och förädla, för att sedan sälja vidare med god vinst? Vilken risk finns det i skattefinansierad verksamhet?


Jonas Sjöstedt.

Det finns nu flera olika förslag från oppositionspartierna om hur frågan om vinst i välfärden ska hanteras. Miljöpartiet vill att det i bolagsordningarna hos företag som driver skolor ska skrivas in att det är skolverksamhet de ägnar sig åt. Vänsterpartiet vill helt stoppa möjligheterna till att ta ut vinst inom välfärden. Det sa partiledaren Jonas Sjöstedt på fredagsmorgonen i en debatt med socialminister Göran Hägglund (KD) i SR P1. Bland annat tycker han att vinstuttagen drabbar kvaliteten och personalens arbetssituation.
– I äldreomsorgen är det personalens arbete som är den stora insatsen, och det man kan göra vinst på är att gå ned i bemanning. Och det är också det de här riskkapitalbolagen gör. Då får personalen springa snabbare, de kan ge sämre omsorg till de äldre och det är större risk att vi ser den här typen av skandaler, sa Jonas Sjöstedt.

Alliansen går dock inte med på beskrivningen av att det är vinsterna som skapar problem. Samtliga regeringspartier betonade det lyft som de anser att privatiseringarna medfört i form av ökad valfrihet och ökad tillgänglighet inom välfärden. Allan Widman (FP) menade att missförhållanden och undernäring inom äldreomsorgen också förekommer på kommunala boenden, och att ett stopp för vinster vore allvarligt.
– Valfriheten för enskilda kan upphöra. Det är min övertygelse att det inte finns någon annan enskild åtgärd som politikerna kan besluta om som skulle göra våra medborgare mer utsatta, mer utlämnade och mer maktlösa, sa han.

 
Anders Borg.

Finansminister Anders Borg (M) försvarade också företagens vinster. Däremot vill han stoppa möjligheterna att flytta vinst till skatteparadis för att slippa skatta. Något han redan tagit tag i.   
– Problemen uppstod när Socialdemokraterna ändrade skatten på onoterade företag. Det skapade möjligheter för räntesnurror internt, som vi nu har stängt, och för externa räntesnurror som vi håller på att stänga, sa Anders Borg (M).