Sedan 2009 har Försäkringskassan gjort i snitt 20 000 kontrollutredningar om året där de misstänker att någon med flit lämnat felaktiga uppgifter. Ofta sker det efter tips om att det är något som inte stämmer med exempelvis en persons sjukskrivning eller bostadsbidrag.
– De flesta tipsen kommer från allmänheten men det händer också att våra egna handläggare eller andra myndigheter tipsar om oss att något inte står rätt till, säger Tomas Höglund, som är enhetschef för kontrollavdelningen.

Den största delen av tipsen stämmer inte och utredningen läggs ned. Likadant är det med de utredningar som leder till polisanmälningar. Förra året tog polis, åklagare och domstolar 1103 beslut om polisanmälningar från Försäkringskassan, av dem resulterade bara 183 stycken i domar och strafförelägganden som var fällande.
– Det krävs mycket för att åklagare och polis ska anse att brott går att bevisa. Även om Försäkringskassan anser att det finns uppsåt så har åklagare en annan bevisvärdering.

Utreder ni för många fall?
– Man ska komma ihåg att 45 procent av alla tips kommer från allmänheten och av dem är det bara 10 procent som leder till åtgärd. Men alla tips från allmänheten granskas. Tittar man på om det är för många eller för få som utreds är det svårt att säga . Är det för få missar man en massa, säger Tomas Höglund.

Försäkringskassan räknar med att den fjärdedel av kontrollutredningarna som lett till åtgärder lett till att de krävt tillbaka 282 miljoner kronor och hindrat utbetalningar som skulle kostat dem sammanlagt 727 miljoner kronor i framtiden.