De sex fackförbunden Byggnads, Seko, Transport, Elektrikerna, Fastighets och Målarna tar i ett pressmeddelande avstånd från LO:s ordförande när hon säger att Sverige har fått igenom Socialdemokraternas krav som var en förutsättning för svensk anslutning till europakten.

6F–förbunden håller absolut inte med utan kräver ett formellt, juridiskt hållbart, undantag för Sverige från EMU och euron.
– Allmänna politiska utfästelser har tidigare visat sig inte hålla i EU–domstolen. Det har vi bland annat sett i Lavaldomen. Därför behöver vi ett formellt juridiskt hållbart undantag, säger Martin Viredius, tredje vice ordförande i Transport.
6F kräver att riksdagen begär ett sådant undantag för att förhindra att Reinfeldt och Socialdemokraterna tar in Sverige bakvägen in i Euron.

Under de tolv år Wanja Lundby–Wedin har varit LO–ordförande har hon aldrig tidigare varit med om att LO–förbund offentligt har tagit avstånd från vad hon har sagt på detta sätt.
– jag blev väldigt förvånad, säger hon.
Wanja Lundby–Wedin säger samtidigt att hon inte förstår oron för att Sverige ska komma in i eurosamarbetet köksvägen.
– Den frågan blir aktuell först om europakten ska skrivas in i fördraget. Då ska vi självklart begära ett svenskt undantag liksom att vi får ett socialt protokoll i anslutning till fördraget.

Du säger ”om europakten ska skrivas in i fördraget”. Men i pakten står att den ”ska” skrivas in i fördraget inom fem år.

– Ja, men konservativa länder som Storbritannien och Tjeckien står utanför. De kommer aldrig att gå med på att pakten skrivs in fördraget och då faller frågan.
Hon tillägger att det är bättre att Sverige är med i pakten än att vi står utanför tillsammans med Storbritannien och Tjeckien.
– Där har jag stöd av Leif Pagrotsky, ledande motståndare till svensk anslutning till euron. Det visar väl att detta inte är en köksväg när han tycker så.

Men du har inte stöd av LO:s styrelse när du säger så.

– Jag har uppenbarligen gjort fel bedömning. LO:s styrelse har inte fattat något formellt beslut om pakten. Jag redogjorde i styrelsen för min uppfattning och ingen sa emot även om det fanns farhågor för att en svensk anslutning riskerar att bli en köksväg in i euron.

Du har också en annan uppfattning än Europafackets generalsekreterare Bernadette Ségol som tar avstånd från europakten.

– Det har jag tydligen. Jag menar att ett fackförbund som inte inser behovet av sunda statsfinanser inte förstår vad som är medlemmarnas bästa. Sedan håller jag med henne om att det behövs mer, som investeringar för jobb och tillväxt.

Hur ska du nu agera för att överbrygga sprickan inom LO när det gäller synen på europakten?

– Vi har ingen spricka. Vid nästa styrelsemöte den 13 februari ska vi fortsätta att diskutera europakten och hur vi ska ställa oss till en svensk anslutning, säger Wanja Lundby–Wedin.