– Meningen med omorganisationen är att avdelningarna ska ägna sig mer åt medlemmarna än administration, säger Berit Müllerström, chef för förbundets organisationsutvecklings avdelning

Det ska ge avdelningarna utrymme att satsa på regionala fackliga ombud (RFO) och för att bilda en ny organisation som kan nå anställda hos privata arbetsgivare.
– Vi har inte varit bra på att nå dem som arbetar där. Medlemmarna ska få lika bra service oavsett om de arbetar i privat verksamhet eller kommunalt, säger hon.

De regionala ombuden är en väg dit. Ofta saknas det arbetsplatsombud hos privata arbetsgivare. Då kan medlemmarna i stället kontakta RFO för att få stöd i frågor som gäller relationen till arbetsgiv-aren. RFO kommer också att göra arbetsplatsbesök tillsammans med regionala skyddsombud och på det sättet försöka värva fler medlemmar.

Redan vid förra årsskiftet slogs Kommunals avdelningar på Gotland, i Sörmland och Östergötland samman till avdelning Öst. Annika Olofsson som är ombudsman på Gotland tycker sammanslagningen är bra.
– Jag har fått många fler kollegor att bolla med.

Tror du att medlemmarna märker någon skillnad?
– De ser att vi arbetar mer mot privata arbetsgivare än tidigare, men inte något annat ännu, säger hon. 

Vad är Klok?

Klok är namnet på projektet med ny organisation.
I projektet ingår:
– Att slå ihop avdelningar.
– Ett nytt sätt för att nå privatanställda.
– RFO – regionala fackliga ombud som bland annat ska kunna göra arbetsplatsbesök.