SVAR: Utifrån det du skriver får vi anta att du bara jobbat sex månader under den senaste tolvmånadersperioden. Din ersättning beräknas på hur mycket du jobbat utslaget under en tolvmånadersperiod och det blir ungefär 20 timmar i veckan. Vad gäller beloppet låter det som om du endast får grundbelopp, vilket är den ersättning man får om man varit medlem i a-kassan kortare tid än tolv månader. Har du fler frågor om din ersättning är du välkommen att kontakta a-kassan. Skulle du tycka att vi fattat ett felaktigt beslut kan du begära att få det omprövat.