SVAR: I de flesta kollektivavtal förbundet tecknar får den anställde semestertillägg och semesterersättning beräknade på lön och övertidsersättning.  Vad gäller arbete på obekväm tid är det olika i olika kollektivavtal. I en del avtal ingår semestertillägg och semesterersättning i tillägget.