De senaste tjugo, trettio åren har antalet anmälningar om arbetsskador på grund av hot och våld till AFA försäkring ökat stadigt. Trots det tror de att det finns ett mörkertal.
– Det är svårt att uppskatta exakt hur stort det är, men vi märker när vi är ute och informerar om försäkringen att många har varit med om saker som de inte anmält, säger Michel Normark, chef för AFA:s analysavdelning.

Han tror att många inte vet att de kan få ersättning från AFA trots att arbetsskadeförsäkringen gäller alla som är anställda på en arbetsplats med kollektivavtal.
– Den gäller från första anställningsdagen och det spelar ingen roll om man är vikarie. Den gäller dem med.

Alla som anmäler kan inte räkna med ersättning. Många av anmälningarna rör skador som inte är tillräckligt allvarliga berättar Peter Eriksson, avdelningschef för AFA:s avdelning hot, våld och rån.
– Det kan vara att man fått ett blåmärke på armen. Det får man ingen ersättning för, säger han.

För att en skada ska räknas som allvarlig ska man i praktiken bland annat ha varit sjukskriven i minst 31 dagar på grund av händelsen, behandlats av läkare, psykolog eller liknande i 31 dagar och blivit utsatt för svårt lidande. Försäkringsbolaget tittar också på hur anmälarens liv påverkats och hur lång tid läkningen tar.
– Men idag är det sällsynt att någon är sjukskriven så länge eftersom det är bra att komma tillbaka i arbete snabbt. Tror vi att en skada kan vara allvarlig så pratar vi med anmälaren. Ofta får man ersättning ändå.

Att få ersättning handlar inte bara om ekonomi. Många får känslan av upprättelse när ersättningen kommer något som i sig kan göra att man mår bättre.
– De tycker ofta att det är skönt att vi lyssnar. Det är viktigt. När ingen lyssnar håller skadorna i sig längre. Det finns det medicinska fakta som bevisar, säger Peter Eriksson.

Pernilla Josefsson
pernilla.josefsson@ka.se

 

Exempel på arbetsskada och ersättning:

En kvinnlig handledare på ett gruppboende för psykiskt handikappade gav en vårdtagare en tillsägelse. Han (som var 180 cm lång och vägde 130 kilo) blev arg och slog till handledaren två gånger med knuten näve. Hon slog huvudet i väggen och ramlade avsvimmad ihop på golvet.
Efteråt var hon sjukskriven i tre månader för nackbesvär efter hjärnskakning och mardrömmar på grund av flashbacks från händelsen. Hon fick också ångest och panik när vårdtagaren besökte arbetsplatsen.
Efter två år hade handledaren fortfarande återkommande nackbesvär – smärta, stelhet, huvudvärk och yrsel. Efter en psykisk påfrestande process mådde hon psykiskt bra.

Ersättningen från AFA försäkring blev:

Sveda och värk: 7 500 kronor
Merkostnader: 2 006 kronor (kan vara resor till sjukhus och andra kringkostnader)
Inkomstförlust: 9 123 kronor (täcker förlorad inkomst och måste beskattas)
Medicinsk invaliditet beräknades till 4 procent: 36 000 kronor (ersättningen för medicinsk invaliditet har åldersavdrag. Handledaren var 47 år, hade hon varit 25 år hade hon fått 48 000 kronor)
AFA:s ersättningar betalas ut utöver det du får från Försäkringskassan.
Källa: AFA försäkringar

AFA försäkring

AFA försäkring är ett försäkringsbolag som drivs utan vinstintresse och ägs av arbetsgivarorganisationer och fackföreningar, bland annat Kommunal.
2009 godkände de 25 375 arbetsplats olyckor, 12 procent av dem var orsakade av hot och våld.  
Under 90-talet var siffran för hot och våld ca 6-7 procent.
Källa: AFA Försäkring