SVAR: Du får ta del av din företrädesrätt de dagar du jobbar. Men vikariatet eller visstidsanställningen övergår inte automatiskt till en tillsvidareanställning (fast anställning) om det pågår i mer än två år, en regel som är speciell för obehöriga lärare.
För lärare gäller nämligen skollagen. Enligt den får bara behörig anställas tillsvidare som lärare, det vill säga den som har lärarexamen eller behörighetsbevis från Högskoleverket.