SVAR: Både kaffebönan och kakaoplantan angrips ofta av spinnkvalster, ullöss och sköldlöss. Spinnkvalster bekämpas enklast med högre luftfuktighet i rummet och runt plantan. Vid stora angrepp får man ofta börja med sanerande duschar i badrummet och sedan fortsätta underhållet med dagliga duschningar och blomspruta. Ull- och sköldlöss är betydligt  svårare att få bukt med. Man kan minska angreppen genom att dagligen idogt trycka ihjäl eller skrapa bort lössen och även prova örontopz med en blandning av rödsprit och gul såpa på lössen. Båda metoderna tar tid och är jobbiga, men fungerar på de löss som syns. Man kan också prova gift i form av stickor man sätter ner i jorden. Dessa finns att köpa under namnet ”Provado” insektspinnar.