SVAR: Det är arbetsgivaren som bestämmer vilken yrkeskompetens verksamheten kräver och saknas den kompetensen kan uppsägning på grund av arbetsbrist bli aktuell. Innan uppsägning ska man kolla om det finns möjligheter till omplacering.
I praktiken skulle det kunna bli som du beskriver, det vill säga att arbetsgivaren erbjuder dig dag- i stället för nattarbete innan de varslar om eventuell uppsägning. Det är arbetsrättsligt ett skäligt erbjudande. Hänsyn ska dock tas till dina enskilda angelägenheter. Det finns inget lagligt krav att arbetsgivaren ska bekosta en utbildning så att du kan få behålla din nattjänst, men i vissa fall kan arbete och erfarenhet likställas med utbildning. För att få klarhet i hur det förhåller sig för dig ska du vända dig till Kommunal lokalt som hjälper dig.