Han var en av dem som i torsdags mötteföreträdare för S, V och MP i riksdagens trafikutskott.

Vilken är er viktigaste kritik mot lagen?
– Det är att man lägger ut det privat. Det är precis som med apoteket, sjukvården, alltihop. Vi anser att vinsterna ska återinvesteras i systemen. De kortsiktiga vinsterna man eventuellt gör plockas ut och kommer ju aldrig resenärerna till del igen. Plus det här att om man startar en linje kan man säga upp den på en månad. Ska man då som huvudman ta tillbaka den linje som kanske inte har funnits innan?

 Kent Budd

Kent Budd.

Vilka följder tror ni att lagen får för bussförarna?
– Företagen kan köra en linje i tre månader och sen lägga ner den på en månads varsel. Så det försämrar anställningstryggheten.

Vad sa ni till politikerna?
– Vi vill i första hand att man river upp den här lagen. Det sa oppositionen att man skulle göra om man skulle vinna valet. Sen blev valresultatet som det blev, men det finns ju ingen majoritet i riksdagen för lagen, så vi tycker att man skulle kunna driva frågan ändå.

Vad sa politikerna?
– Att man ska gå igenom lagen årligen. De säger inte nej till att riva upp den på sikt, men att det har gått lite kort tid. Upptäcks det brister under året ska man gå igenom och förändra lagen. Och man vill ha exempel på vad som inte fungerar.

Men ni fick inget löfte om att lagen ska rivas upp?
– Nej, det var ju den första träff vi hade och de kan inte lova något. Men vi har sagt att vi kommer att skicka in exempel på det som inte fungerar. Det är ändå bra att vi har fått igång den dialogen.

Hur går arbetet vidare för er?
– Vi kommer att följa upp detta och ta tag i det så att man via förbundet rapporterar in det, när det sker avarter. Det får bli ett gemensamt ansvar för hela landet. Det får varje avdelning hålla reda på och rapportera in.

Har det fackliga arbetet försvårats sedan ni inte längre är organiserade i ett branschråd?
– Allt har väl sin tid, men nån form av yrkesråd måste finnas i framtiden för att hålla ihop frågorna. Det kan man känna ibland att vi har tappat. Också i och med att trafikenheten inte finns kvar på förbundet.