Den tysta minuten infaller fredagen den 27 april klockan 12.00 och inrättas för att hedra dem som avlidigt på grund av arbetsplatsolyckor, arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord på grund av mobbning.
För andra året i följd ökar dessa dödsfall, något som LO vill motverka på flera sätt:

• Ökade resurser till arbetslivsforskning.
• Mer pengar till Arbetsmiljöverkets inspektioner.
• Mer resurser till regionala skyddsombud.

När det gäller mobbning säger Ulla Lindqvist:
– Det är viktigt att stärka förtroendevalda med utbildningsinsatser så att vi lär oss att upptäcka mobbning och att våra värderingar om allas lika värde och rätt alltid genomsyrar vårt fackliga arbete.
LO uppmanar nu förtroendevalda att ta kontakt med facket centralt för att genomföra aktionen med den tysta minuten på alla plan.