Jag läser om Kommunals avtalskrav för 2012 i KA nr 2.
Det som först slår mig är att jourersättningen ska höjas från 50 till 75 procent. Vad blir det då – från 25 kr/timmen till 37,50 kr/timmen? (Jag vet att ersättningen för jour kan skilja mycket).
Detta J – avtal som ligger till grund för jourersättning är en skam för Kommunal och ett stort misslyckande eller om man så vill kvinnofälla och modernt slaveri. Man ska inte behöva jobba på sin fritid för skitpengar, vilken annan yrkesgrupp gör det?

Och sen, om man får lov att kliva upp på sin jour, så får man inte betalt.
För övrigt är jourarbetstid enligt EU, det finns även domar som styrker detta.
Ett par kommuner i Sverige har lokala avtal så kallad reviderad jour där hela natten räknas som arbetstid och man har lön utan ob för hela natten, detta är betydligt bättre och en självklarhet 2012.
Kommunal kan driva detta om jouren i EU domstol och man skulle vinna, varför görs inte det?

År efter år lämnas det motioner angående J – avtalet och jouren. Men inget händer.
Medlemmar mejlar förbudet angående jouravtalen och får inte svar.
Kommunal behöver göra följande till årets avtal;
– Förhandla bort J – avtalet.
– Kräva sänkt arbetstid för personliga assistenter till att börja med till 36 timmars arbetsvecka (som andra inom vården har).
– Hävda att jour är arbetstid.
För mig är det ett mysterium att inget gjorts tidigare, vad har Kommunal för intresse av att låta medlemmar jobba på sin fritid för inga pengar alls?

Per Häll, personlig assistent, arbetsplatsombud.