De nya siffrorna som LO tagit fram bygger på en enkät till mer än 7 000 personer. Syftet var att fånga upp attityderna till fackliga uppdrag, och utredaren Mats Larsson blev positivt överraskad av svaren.
– Vi har haft det stora medlemstappet som varit som utgångspunkt och velat se hur det påverkat de anställdas syn på medlemskapet och på förtroendeuppdraget. Men vi kan inte se att det har påverkat. Det är positivt att tappet inte har smittat av sig, säger han.

Istället är det fler som är förtroendevalda i dag. Totalt har antalet ökat med 1 000 personer inom LO till 158 000. Mer än var fjärde svarar ja eller kanske på frågan om de kan tänka sig ett fackligt förtroendeuppdrag.
– Det är lika viktigt att många är villiga att ta förtroendeuppdrag som det är att ha många medlemmar. Det fackliga arbete sköts lokalt och det är på arbetsplatserna som kollektivavtalen ska fungera i praktiken, säger Mats Larsson.

Samtidigt visar undersökningen att Kommunal på flera punkter ligger efter bland LO-förbunden. Bland annat hamnar man i botten vad gäller viljan att ta fackliga uppdrag tillsammans med GS. Bara var fjärde säger ja eller kanske, jämfört med var tredje inom Handels.
– Jag tror generellt att många är väldigt intresserade av hur de har det på jobbet. Sen när det gäller fackligt uppdrag är min bild att det är väldigt tajt med tid i arbetslivet, säger Berit Müllerström, chef för organisationsutvecklingsenheten på Kommunal.

Hon menar att de många otrygga anställningarna också påverkar viljan och möjligheten att ta på sig ett fackligt uppdrag.
– På många ställen är det också svårt att vara borta eftersom det inte tas in vikarier. Då svarar nog många nej av lojalitet med arbetskamraterna, säger Berit Müllerström.

Färre kvinnor än män kan tänka sig ett fackligt uppdrag. Och fler kvinnor anger som skäl för att tacka nej att de inte har tid. Det gäller för samtliga som svarat på undersökningen.
– Kvinnor har oftare ansvar för hem och familj och upplever sig inte ha tid. Dessutom är det lokala facket som starkast inom industrin som är mansdominerat. Det kanske finns ett större tryck att ta på sig ett uppdrag där, säger Mats Larsson, utredare på LO.

Andelen som går på fackliga möten är särskilt låg bland kommunalarna. Bara var fjärde hade varit på ett möte det senaste året.  Det kan dels bero på att många sektioner håller yrkesträffar som inte är vanliga fackliga möten som många kanske går på istället, tror Berit Müllerström. Men hon anser också att Kommunal kan bli bättre.
– Vi behöver jobba med mötesformerna. Någon del av mötet kanske kan vara mindre formellt, man kan lyfta något som medlemmarna vill prata om utan att det leder till beslut, säger hon.

Mer än 90 procent känner till att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, däremot är det lite färre inom Kommunal som säger sig ha stor kunskap om innehållet i det.  Men det tror Berit Müllerström har en naturlig förklaring.
– Inom en del andra LO-förbund förekommer ackord, och då är det viktigt att veta vad som står i kollektivavtalen för det påverkar lönen direkt.  I vårt avtal är den lön och de villkor som är samma varje månad, förutom när du förhandlat lön, säger hon och fortsätter:
– Men jag tror att vi måste vara på arbetsplatserna för att prata med medlemmarna. Då kanske frågan om lön kommer upp, och då kommer man in på kollektivavtalet. Vi ska vara ute och prata, då tror jag intresset kan öka, säger Berit Müllerström.