I vår börjar Arbetsmiljöverket inspektera arbetsplatser över hela landet. Målet är att få syn på skillnader i kvinnors och mäns arbetsmiljö. Därför ska man välja arbetsplatser där både män och kvinnor arbetar.

Det visar sig nämligen ofta att kvinnor och män har olika villkor, även om det inte syns vid första anblicken. När det gäller städning kan det vara så att män kör golvmaskiner, medan kvinnor moppar. Det kan också handla om att verktyg och hjälpmedel är utformade för män. Då passar de inte kvinnor, som ofta är kortare och fysiskt svagare.

I höst görs en ny omgång inspektioner, där man ska titta särskilt på belastningsergonomi – alltså hur man arbetar med kroppen när man till exempel lyfter, bär och flyttar saker eller personer.
Tunga lyft, många lyft och dåliga arbetsställningar orsakar muskelbesvär, som är en vanlig orsak till sjukfrånvaro.

Förut fanns de största riskerna i manligt dominerade branscher, som industrin och byggsektorn.  Men där har arbetsmiljön blivit bättre, så nu är det kvinnligt dominerade branscher, till exempel vård- och omsorg, som är värst.
I vården kan det också vara stressigare, bland annat för att det är svårt att ta paus när man behöver. Kvinnors stress ökas också av att de oftare än män har huvudansvaret för hem och barn. Stress ökar risken för belastningsskador.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Arbetet pågår 2011-2014.
– Vi är glada över att ha fått uppdraget, säger Mikael Sjöberg.
Han påpekar att det är viktigt av flera skäl att förbättra kvinnors arbetsmiljö. För de arbetande kvinnorna, som får bättre hälsa och bättre ekonomi. För samhället, som får fler i arbete och minskad kostnad för sjukvård. Och även för patientsäkerheten.
– Där det finns arbetsmiljöproblem finns det oftast också patientsäkerhetsproblem, säger Mikael Sjöberg.

I uppdraget ingår inte bara inspektioner på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket ska också utbilda sina inspektörer om belastningsergonomi, utveckla sina metoder, och sprida kunskap i samhället om problemen.