Kravet på att begränsa tillfälliga anställningar finns i alla avtalskrav som Kommunal hittills lämnat till arbetsgivarna. Även när det gäller kyrkan ställs krav på att visstidsanställningar ska begränsas till tolv månader under en femårsperiod. Därefter ska tjänsten bli fast. Anställning på vikariat får ske i två år under en femårsperiod, sedan ska tjänsten bli fast.

Kommunal vill också att lönerna höjs med 860 kronor per månad och heltidsanställd, dock lägst 3,5 procent. Samma gäller lägsta lönen. Krav finns också på att 100 kronor avsätts till en jämställdhetspott.

Facket ställer också krav på att föräldrapenningstillägget ska betalas under 180 dagar oavsett anställningsform eller anställningstid. Och att båda föräldrarna ska kunna besöka mödravården på betalad arbetstid.
I dag har kyrkovaktmästare och kyrkogårdsvaktmästare rätt att vara lediga en sammanhängande helgfri lördag och söndag i månaden. Nu ställer Kommunal krav på att de ska vara garanterade ledighet två sådana helger.

Avtalet med Svenska Kyrkan löper ut den 30 april. Villkoren gäller omkring 7 000 kommunalare.

Avtalsrörelsen 2012

48 av Kommunals avtal ska förhandlas under 2012. Dit hör avtalen med Fastigo, KFS, SLA, Sveriges Skorstensfejares Riksförbund, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Svenska Kyrkan, KFO, Almega Tjänsteförbunden, Almega Samhallförbundet och Vårdföretagarna. Med de flesta finns flera avtal för olika yrkesgrupper.
355 000 anställda omfattas av avtalen med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-företagen (ofta bolag med kommunal verksamhet).
Kommunal ingår i LO-samordningen och driver samma krav som tio andra LO-förbund:
· Löneökningar på minst 860 kronor per anställd och månad eller 3,5 procent.
· Jämställdhetspott, att  100 kronor per anställd avsätts till potten för grupper där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor. Målet är att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade grupper.
· Begränsningar av visstidsanställningar.