Kommunal yrkar också på att lägsta lönen höjs med 860 kronor och att avtalet får en lägsta timlön.
Facket driver även att visstidsanställningar begränsas till sammanlagt ett år under en femårsperiod. Därefter ska anställningen bli fast. Vikariat får dock vara sammanlagt två år under en femårsperiod.

Krav finns på att anställda i skattefinansierad verksamhet också ska omfattas av yttrande-, tryck- och meddelarfrihet.
När det gäller utryckningsersättningen finns yrkanden på att den ska höjas till 2 procent av lägsta lönen vid helger och 3 procent vid storhelger. Efter en fullgjord beredskap under sju dagar i följd kräver facket rätt till ledighet utan löneavdrag i minst åtta timmar vid nästa veckovila.

Kommunal kräver också att rättigheten att besöka mödravård på betald arbetstid ska gälla båda föräldrarna.
Avtalet löper ut den 31 mars. Villkoren gäller cirka 1 600 kommunalare. Fastigo organiserar cirka 1 300 arbetsgivare med drygt 20 000 anställda i fastighetsbranschen.

Avtalsrörelsen 2012

48 av Kommunals avtal ska förhandlas under 2012. Dit hör avtalen med Fastigo, KFS, SLA, Sveriges Skorstensfejares Riksförbund, Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, Svenska Kyrkan, KFO, Almega Tjänsteförbunden, Almega Samhallförbundet och Vårdföretagarna. Med de flesta finns flera avtal för olika yrkesgrupper.
355 000 anställda omfattas av avtalen med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-företagen (ofta bolag med kommunal verksamhet).
Kommunal ingår i LO-samordningen och driver samma krav som tio andra LO-förbund:
· Löneökningar på minst 860 kronor per anställd och månad eller 3,5 procent.
· Jämställdhetspott, att  100 kronor per anställd avsätts till potten för grupper där genomsnittslönen är lägre än 22 400 kronor. Målet är att minska löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade grupper.
· Begränsningar av visstidsanställningar.