Tore Lundström hävdar i ett inlägg i KA 13 januari att privata vårdföretag bara är intresserade av att minska sina kostnader. Han tror också att de har större möjligheter att dölja brister i verksamheten, och att de vill hemlighålla sina arbetsmetoder av konkurrensskäl.

Det är en oerhört negativ syn på företagande, särskilt för att komma från någon som driver företag själv. Det stämmer inte heller med de erfarenheter som företagare i allmänhet har. Den som verkar på en konkurrensutsatt marknad vet att det är nödvändigt att hänga med i utvecklingen, lika mycket när det gäller effektivitet och att erbjuda kunderna det de vill ha, som att kunna locka de bästa medarbetarna med goda anställningsvillkor och intressanta arbetsuppgifter.

Att starta och driva ett företag, och särskilt ett företag som ska bedriva vård och omsorg, kräver både kunskap och stort engagemang. Många av de företag som i dag erbjuder vård och omsorg till miljoner svenskar runt om i landet har startas av människor som tidigare arbetade inom landstinget eller kommunen, men som hade egna tankar och idéer om hur de kunde få verksamheten att fungera bättre.

De anställda är, precis som de anställda inom landsting och kommuner, kunniga och kompetenta yrkesmänniskor. Många av dem har fått nya möjligheter att utvecklas i sitt yrke och också fått större inflytande över sin arbetssituation, vilket mycket riktigt visar sig i att de själva vittnar om att de trivs bättre på arbetet än vad offentligt anställda gör, och att de inte lika ofta är sjuka. Men ännu mer glädjande är att också de offentligt anställda är mer nöjda än de var tidigare, ett tecken på att konkurrensen fungerar väl (enligt Jobbhälsobarometern).

Detta smittar självklart också av sig på dem som nyttjar vården och omsorgen. Larmrapporter och mediedrev till trots, privat drivna vårdcentraler, hemtjänstföretag och äldreboenden får genomgående bättre betyg av brukare och patienter än sina offentligt drivna motsvarigheter, och på orter där det finns flera alternativ att välja på är nöjdheten genomgående högre.

Tore Lundström skriver att kommunerna inte kan bryta kontrakt med dåliga utförare, och att konkurrensen är bristfällig. Givetvis ska kontrakt och upphandlingar utformas så att man kan utkräva ansvar om inte avtalet följs. Men att återta all vård och omsorg i offentlig regi vore en dålig idé, för både patienterna och de anställda, som i ett slag skulle förlora den makt det innebär att kunna välja, och inte minst välja bort det som inte fungerar.
 
Håkan Tenelius,
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna