Kommunal har tidigare gått ut med krav på att förbättra villkoren för visstidsanställda. Samma krav ställer även andra LO-förbund. När det gäller sotarna vill facket att tidsbegränsad anställning begränsas till 12 månader under en femårsperiod. Sedan ska anställningen bli fast. Vikariat får dock pågå i två år under en femårsperiod.

När det gäller sotarna kräver Kommunal löneökningar med minst 860 kronor per månad, dock lägst 3,5 procent räknat på genomsnittsförtjänsten. Sotarna har tarifflöner, i fjol var den genomsnittliga månadslönen 23 305 kronor. Högsta tarifflönen var 24 588 kronor.
För att höja lönerna kräver också Kommunal en överenskommelse om ersättning för ackvirerat arbete. Det är allt arbete som sotarna utför som ligger inte går på kommunala taxor.

Krav finns också på föräldralön under 180 dagar oavsett anställningsform.
Utifrån att det krävs bra fysik för att klättra på tak och krypa i trånga utrymmen kräver facket rätt till friskvård på arbetstid. Kommunal vill också att arbetsgivaren betalar extrakostnader för glasögon eftersom dessa blir repiga och extremt smutsiga. Krav finns också på subventionerad lunch.

Avtalet med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund löper ut den sista mars i år. Villkoren gäller 580 kommunalare.