– Det finns inga förutbestämda handböcker för hur detta ska ske. Det är en stor mängd människor som ska prata med varandra, sa Jämtin.
Hon betonade motsättningen mellan å ena sidan en snabb process och å andra sidan en process där hela partiet är involverat.
– Kraven är dubbla. Men man måste hinna med att involvera hela partiet.
På fredagen är Socialdemokraternas partistyrelse samlad och ska då ha någon form av förslag från VU.

I det verkställande utskottet sitter bland andra IF Metalls ordförande Stefan Löfven. Han säger till Kommunalarbetaren:
– Det viktigaste är att det blir kvalité i processen. Men det är klart att partiet behöver en ordförande utan onödigt dröjsmål. Vi behöver göra en avvägning mellan å ena sidan att hantera det snabbt och å andra sidan att det finns en delaktighet och därmed en acceptans. Det är det som behöver diskuteras nu.

Tror du att partistyrelsen kommer att få ett eller flera namn redan på fredag?
– Partistyrelsen ska få ett förslag att ta ställning till, men vad för typ av förslag får vi återkomma till.

Flera nämner just ditt namn, vad säger du om det?
– Det är naturligtvis väldigt hedrande, men det är inte aktuellt för mig att kandidera som partiordförande.

Tobias Baudin, Kommunals förste vice ordförande och en av de nominerade som ny LO-ordförande, säger:
– Det är beklakligt det som har hänt, det som är viktigt nu är att det blir en stark opposition för det har det verkligen inte varit. Jag hoppas att man ur det här kan samla ny kraft och komma igen.

Hur bör processen gå till?
– Det är en fråga för partiet.

Vilka egenskaper bör en kommande S-ledare ha?
– Det behövs en samordnande person som kan hålla ihop partiet man att vi kan få ut vår politik. Den egenskapen är självklart viktig.

Har du någon kandidat du helt vill se?
– Nej, ingen alls.

En annan tung LO-företrädare, som också kandiderar till LO-ordförande, är Jan-Henrik Sandberg från Pappers. Han vill dock inte lägga sig i hur Socialdemokraternas process ser ut:
– Det är naturligtvis viktigt att så snabbt som möjligt få en bra ledare för partiet, men hur det ska gå till får partiet styra. Det är viktigt att det blir tydligt och att det framstår som en redig och noggrann process.

Vilken är den viktigaste egenskapen en partiledare bör ha?
– Man måste kunna ena partiet och se till att partiets politik förs fram på ett bra sätt.