Miljöpartiet har under hösten arbetat med ett rådslag de kallat Makten över tiden. Syftet är att ta fram nya politiska förslag kring arbetsliv och arbetstid.
Förslagen kan sorteras in under tre etiketter. Sänkt arbetstid, minskat utnyttjande (som i form av lagregleringar kring visstidsanställningar till exempel) och ökade möjligheter att påverka sin arbetstid.
– Den generella slutsatsen vi drar är att Miljöpartiet ska bredda politiken på det här området. Det här är tre ben som är minst lika viktiga och vi kommer att presentera förslag på alla tre områden, säger Anders Wallner som är partisekreterare i Miljöpartiet.

På prioriteringslistan hamnade sänkt normalarbetstid i arbetstidslagen högst. Därefter följer rätt till friår, rätt till heltid, förlängd rätt för föräldrar att gå ner i arbetstid, begränsning av visstidsanställningar och rätt till deltid.
Resultatet av rådslaget ska ligga till grund för Miljöpartiets nya partiprogram som ska klubbas på kongressen 2013. Några förslag kan komma att presenteras under våren och finnas med i partiets budgetmotioner framöver.

Det svar som kan sägas sticka ut i materialet är att så många som 44 procent av deltagarna i rådslaget säger klart nej till ekonomiskt stöd för hushållsnära tjänster, så kallat rutavdrag.
På frågan hur förslagen ska finansieras tycker de svarande att ”fler i arbete” är allra viktigast. Därefter följer höjda och/eller nya skatter. Vikten av att inte begränsa det offentligas uppdrag lyfts också fram som viktigt när det gäller finansiering.
Resultatet bygger på 4000 enkätsvar.