24 personer med långvarig värk i nacke och/eller skuldror var med i studien. Hälften fick behandling med djupandning. En gång i veckan i 10 veckor fick de andas långsamt, tillsammans med en psykolog. Under tiden mättes bland annat hur snabbt hjärtat slog.
Efter de tio veckorna hade gruppen som andats långsamt minskat sin mer än den andra gruppen. De kände sig också piggare.

Grunden för behandlingen är
människans autonoma nervsystem. Det styr många av kroppens organ, bland annat hjärtat. Vi kan inte kontrollera det med vår vilja.
Men systemet har vad man kan kalla en gas och en broms. Och med andningen kan vi påverka aktiviteten hos gasen och bromsen. Personer med långvariga muskelbesvär har en gas som är för aktiv, och en broms som är för inaktiv.
– När vi sänker andningsrytmen aktiveras bromsen, säger David Hallman, doktorand på Centrum för Belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle.
Genom att regelbundet öva långsam andning kan man stärka bromsen, precis som man stärker en muskel genom styrketräning.

David Hallman påpekar att det är en liten studie, och att man därför inte kan dra alltför stora slutsatser av den. Men resultaten är så bra att det är värt mer forskning, anser han.

Prova långsam andning själv

Sätt dig bekvämt.
Andas sex andetag per minut. En in- och utandning ska alltså tillsammans ta tio sekunder.
Ta gärna pulsen på dig själv samtidigt, så märker du vad som händer i kroppen. Hjärtat slår snabbare när du andas in, långsammare när du andas ut.
Andningen ska kännas bekväm och avslappnad! Avbryt om du börjar känna dig yr eller får krypningar eller domningar någonstans i kroppen.
Personerna i studien tränade minst en gång i veckan. Hur ofta och hur länge som behövs vet man inte än.