– Det är svårt att förstå det kaos och elände som råder på Zimbabwes landsbygd i dag, hur GAPWUZ fortsätter inte bara att existera, utan att fungera och kämpa, säger IULs chef Ron Oswald. Att den gör det är på grund av Gertrude Hambiras ledarskap men också, som hon själv att hon skulle bli den första att påpeka, de andra anställda och förtroendevalda i GAPWUZ som arbetar med henne.

Gertrude Hambira.

Ron berättar att IUL har arbetat med Gertrude i många år. Hon började GAPWUZ på 1980-talet som utbildningsledare för att skapa medvetenhet för facklig organisering hos Zimbabwes lantarbetare, en sektor som globalt sett är en av de svåraste att organisera.

Speciellt har Gertrudes fack arbetat för utöka sitt arbete på nya grödor som snittblommor – en sektor som är starkt beroende av kvinnliga arbetstagares ofta säsongsbetonade kontrakt och ackord. GAPWUZ insåg snart hur sårbara dessa kvinnor är för sexuella trakasserier. Ofta krävs sexuella tjänster till tillsynsmyndigheterna för att få fortsätta arbeta eller för att få sin fulla lön. GAPWUZ var en av de första fackföreningarna att ta upp frågan om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. De kunde förhandla fram ett avtal om nolltolerans för sexuella trakasserier med Zimbabwe Horticultural Growers Association.

Förutom sitt fackliga engagemang  är Gertrude också aktiv i Women of Zimbabwe Arise. (WOZA). Med sin slogan ”det räcker nu” driver de en kampanj för ett slut på våldet i Zimbabwe.