Husläkarmottagningen Serafen knoppades av under 2007. Redan då kritiserades det pris som läkarna fick betala för att ta över verksamheten. Knappt 700 000 kronor ansågs för lite för att ta över en vårdcentral  i centrala Stockholm med listade 11 500 patienter. Det har också visat sig vara en lönsam affär för läkarna, som sedan årsskiftet sålt verksamheten till riskkapitalägda Capio.  Enligt Vänsterpartiet fick läkarna minst 20 miljoner kronor.

Vänsterpartiet menar nu att avknoppningen inte sköttes på ett korrekt sätt. Trots att beslut tagits i landstingsstyrelsen i december 2007 om att överlåtelser inte skulle ske till underpris, blev priset alltså bara 700 000. Dessutom gick det för fort, menar (V).
– Allt skedde i rasande fart så att de nya ägarna kunde slå upp dörrarna direkt efter nyår. Först i mars kom beslutet från landstingsfullmäktige, säger John Hörnquist (V).

Partiet har nu lämnat in en polisanmälan korruptionsgruppen inom Rikskriminalpolisen.  Där har de också angett misstankar om jäv, enligt (V). De menar att det fanns en personlig koppling mellan en av läkarna och biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist.