Bakgrunden är besparingsplaner på Kalix sjukhus. Den socialdemokratiska majoriteten i Norrbottens läns landsting vill koncentrera operationerna i länet till Sunderbyns sjukhus och det finns planer på att lägga ner operationen och intensivvården i Kalix.
Kurt-Åke Andersson arbetar som undersköterska på just intensiven vid Kalix sjukhus och är dessutom folkvald som socialdemokratisk ledamot i landstingsfullmäktige i Norrbotten.

Anders Öberg.

I juni röstade han emot landstingsplanen, där besparingarna ingår. Något som fick konsekvenser. Anders Öberg är gruppledare för Socialdemokraterna i landstinget. Han säger:
– Kurt-Åke valde att inte följa de spelregler som finns och röstade emot gruppen. Då sa vi att det där är inte okej, och så tog vi kontakt med partidistriktet. De träffade Kurt-Åke och det konstaterades att det inte finns något förtroende för honom. Det har inget att göra med det som hänt kring Kalix sjukhus.

Kurt-Åke Andersson själv ger en annan bild. Han säger:

Kurt-Åke Andersson.

– Gruppledaren ringde mig och sa att de inte kommer att kalla mig till nåt mer gruppmöte. Han angav bland annat som skäl att jag jobbar på Kalix sjukhus och att jag varit med i en aktionsgrupp mot besparingarna på sjukhuset.
Kurt-Åke Andersson är upprörd över argumentationen:
– Är det ett argument att jag jobbar på sjukhuset? Att jag jobbar på sjukhuset borde istället vara berikande för gruppen. Då säger de: du har olika roller, du är färgad av din vardag. Du pratar så här för att du vill ha ditt jobb. De säger att man har dubbla roller och ska vara tyst.

Anders Öberg menar att Kurt-Åke Andersson har feltolkat det han sa:
– Det jag sa till Kurt-Åke var att han sitter i en besvärlig situation. Du är anställd av landstinget, du sitter i vår grupp och du sitter i en aktionsgrupp som går emot förtroendeuppdraget du har i vår grupp.

Men går det att vara både fackligt aktiv och politiskt engagerad då?
– Visst ska man kunna ha båda två uppdragen, men man måste vara försiktig när det rör ens eget arbete. Då kanske man ska avstå från att delta i såna kniviga situationer. Men jag ser det generellt inte som ett problem, snarare som en möjlighet, säger Anders Öberg (S).

Öberg hoppas att problemen ska lösas på sikt, Kurt-Åke Andersson är mer kategorisk. Till Kommunalarbetaren säger han:
– När jag lägger i valsedeln 2014 kommer jag vara väldigt tveksam och försiktig innan jag lägger det på de rödgröna. Det blir så när jag blir behandlad på det här viset.