SVAR: Karensperioden är sju ersättningsdagar och den gjorde du i början av din period. Det som hänt nu är att a-kassan bedömt att du inte haft giltiga skäl att säga upp dig från ditt arbete och därför har du blivit avstängd från ersättning under 45 dagar. Om du anser att vi fattat ett felaktigt beslut, kan du begära att få det omprövat. Är du fortfarande missnöjd efter omprövningen kan du överklaga beslutet. Då kommer en förvaltningsdom­stol att avgöra om a-kassans beslut att stänga av dig från ersättning var riktigt.