I början av december träffades ett 20-tal arbetarrörelseaktiva nykterister i Uppsala för att bilda föreningen Nyktra Socialister. Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen är båda barn av det moderna industrisamhället och ända sedan början har det funnits starka band mellan dem. För många av arbetarrörelsens pionjärer var nykterheten en självklarhet. De såg hur arbetarklassen drabbades av alkoholens skadeverkningar, men också hur arbetsköparna använde sig av alkoholen för att förhindra att arbetarna organiserade sig. Det förekom till exempel att arbetsköpare delade ut sprit till arbetarna dagen innan de skulle bilda fackförening.

Arbetarrörelsen omfattar i dag fortfarande
i regel en solidarisk alkohol- och narkotikapolitik, men den politiska debatten har avsomnat. Vårt mål är att väcka nytt liv i den genom att skapa en organisation med ena benet i nykterhetsrörelsen och det andra i arbetarrörelsen. Och det finns frågor att arbeta med.

Jag tycker mig till exempel se oroande tendenser till att alkoholkulturen tillåts influera arbetarrörelsens möteskultur. Både fack och arbetarepartier ordnar idag ”pubkvällar” där medlemmar lockas med alkohol. Jag vet också att frågan om alkohol vid fackliga arrangemang diskuterades vid Kommunals kongress 2010 och att två motioner om alkoholförbud röstades ner. Exakt hur ett förbunds alkoholpolicy ska se ut måste vara upp till dess medlemmar, men för oss i Nyktra Socialister är det viktigt att arbetarrörelsen är en trygg arena för dem som inte vill eller kan dricka alkohol. För oss är det också självklart att alkohol aldrig har en positiv roll i det politiska eller fackliga arbetet.

Att bilda Nyktra Socialister är bara ett första steg. Tillsammans kan vi, nykterister och icke-nykterister, se till att arbetarrörelsen återigen tar täten i den alkohol- och narkotikapolitiska debatten.

Johan Persson,
ordförande Nyktra Socialister