Varför gör ni det?
– En medlem har upplevt det kränkande att tvingas bära en skylt med sin bh-storlek, vi menar att det är diskriminering utifrån kön. Vi menar också att arbetsgivaren har gått för långt i vad man kan kräva av en anställd. Det är en väldigt privat sak vad man har för bh-storlek och det har ingen relevans för jobbet, det är kundens storlek som är intressant. Därför hävdar vi också brott mot kollektivavtalet.
Det har till och med gjorts kontroller i butikerna där man kollar att man bär den här skylten, och det har kunnat påverka lönen i slutändan för man har inte levt upp till de krav som arbetsgivaren ställt på personalen. Arbetsgivaren har utnyttjat sin arbetsledarrätt och menat att detta är att vara goda säljare.

Är det flera medlemmar på Change som drivit detta?
– Nej, det är det som har varit svårt. Många har tyckt att det har varit obehagligt. Vi har känt till det här länge men först nu har en medlem trätt fram och velat driva detta. Jag har påtalat tidigare att de måste sluta ställa de här kraven för det är kränkande, men arbetsgivaren har hänvisat till att ingen anställd tycker att det är obehagligt och att det varit på frivillig basis. Vi måste ha en medlem som vill driva fallet för att gå till Arbetsdomstolen.

Varför har inte fler anställda velat driva frågan?
– Jag tror man är osäker på vad arbetsgivaren kan kräva av en och inte. Om jag har ställt upp på att bära den här namnskylten i ett eller två år då kanske det är svårt att inte försvara sin arbetsgivare sen. Flera har i stället valt att sluta och söka ett nytt jobb. Det här fallet blir ju viktigt principiellt även för de som inte velat driva frågan, för jag är säker på att konsekvensen blir att namnskylten tas bort.

Har ni varit med om något liknande fall tidigare?

– Inte när det gäller sånt här. Ofta är det i samband med sexuella trakasserier, enskilda händelser. LO-TCO rättsskydd hade heller inte träffat på något som påminner om det här.

Vad skulle syftet vara med skylten, enligt arbetsgivaren?
– Det skulle underlätta för kunderna, vi har inte riktigt förstått, men arbetsgivaren menar att det skulle avdramatisera frågan om vad man har för storlek.

Har de bara kvinnor anställda på Change?
– Ja, det är bara kvinnor som är anställda. Det är klart att om en man hade blivit anställd hade han ju inte behövt ha den här skylten, det är därför vi ser att det är diskriminering av kön. Change har 17 butiker i landet och det har varit samma krav i alla butiker.