SVAR: Ja, det stämmer. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist ger Kyrkans Trygghetsråd  under en övergångstid stöd med omställningen, coachning för att du ska få nytt arbete och visst ekonomiskt stöd. Målet är att på olika sätt stödja den uppsagde till att få ett nytt arbete. Det kan också bli aktuellt med stöd för studier och löneutfyllnad under en övergångsperiod när det nya arbetet ger en lägre lön. Om det inte går att få ett nytt arbete innan a-kassa börjar utgå kan det bli aktuellt med en avgångsersättning, AGE. Det gäller om tidigare lön översteg 18 700 kronor per månad.