SVAR: Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som löper ut vid anställningstidens utgång om man inte kommit överens om annat. Det står i princip arbetsgivaren fritt att välja att inte erbjuda en ny anställning, men från den principen finns undantag. Har arbetsgivarens beslut att inte ge dig en förlängning på vikariatet samband med din graviditet är det fråga om könsdiskriminering och brott mot diskrimineringslagen. Det framgår av domar från EU-domstolen. Ett annat undantag finns i las. Om du varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren har du upparbetat företrädesrätt till återanställning och om arbetsgivaren anställer någon annan kan det vara fråga om brott mot både las och diskrimineringslagen.