Att antalet högerpolitiker är så stort på maktlistan är inget som förvånar Annelie Nordström.
– De är i regeringsställning och har mest makt att förändra vården, men antalet röster från vänsterblocket skulle kunna vara fler om de var mer aktiva. Jag är ett exempel på det. Under sista året har förbundet satsat på att synas och höras ibland annat äldrevårdsfrågan, säger Annelie Nordström till KA.

Hon tycker att det är viktigt att oppositionen gör fler utspel inom välfärdsfrågorna.
– Välfärdskonceptet och hur regeringen hanterar det är angelägna frågor att följa.
Inom vården är frågorna om bemanning, antalet vårdplatser och hygien några av dem som hon själv och förbundet kommer att följa under året som kommer.