SVAR: För att svara på din första fråga behövs mer information. Men det går att svara ja på frågan om en arbetsgivare kan varsla en barnskötare för att därefter anställa en förskollärare. Med ”riktlinjer” antar jag att det handlar om arbetsgivarens policy. Det finns inget i lagen om att all personal på förskolan ska vara förskollärare. Tvärtom menar man att även barnskötarens kompetens behövs på förskolan. Ta kontakt med din lokala sektion, så kan de närmare reda ut svaren på båda dina frågor.