SVAR: Ditt extraarbete kan räknas som en så kallad bisyssla om du i minst 12 månader haft det vid sidan av en heltidsanställning. Det krävs också att du tjänat mindre än i genomsnitt 1 920 kronor per vecka på extraarbetet för att det inte ska påverka din rätt till ersättning. Skulle du börja tjäna mer än så medan du är arbetslös, kommer den del av extrainkomsten som överstiger 1 920 kronor att dras  från din ersättning. Om du ökar din arbetstid i extraarbetet medan du får ersättning kommer det att räknas som ett vanligt deltidsarbete, vilket påverkar din ersättning på samma sätt som andra deltidsarbeten. Kom ihåg att du måste redovisa ditt extraarbete när du ansöker om ersättning.