Det är tidigare konstaterat att lantarbete är ett av de farligaste jobben, med tanke på tunga maskiner, stora djur och ensamarbete i kombination med det.
2011 dog tretton personer i arbetsolyckor i lant- och skogsbruk. Året innan dog sju personer i samma bransch.

De flesta dödsolyckorna gäller lantbruket och ofta är det egenföretagande lantbrukare som omkommer i jobbet. Två personer var dock anställda lantarbetare, visar statistik från Arbetsmiljöverket. En av dem jobbade inom äggproduktion och dog i en klämolycka där traktor var inblandad. Den andra var en djurskötare som föll då en kalv drog med sig ett stängsel.

Bland övriga yrken som rör Kommunals område finns också en anläggningsarbetare i statistiken över dödsolyckor i arbetet förra året.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har egen statistik som visar att totalt 21 personer omkom förra året i olyckor som kan relateras till lantbruk, enligt TT. Tre av personerna var barn, som dog i traktorolyckor.