Alla kan konstatera att Jeppe skolkar. Men ingen frågar sig varför Jeppe skolkar. Ledande folkpartister kräver att socialen ska hämta tillbaka skolkare till den för dem förhatliga skolan och att skolket förs in i betyget. Man framhåller att sambandet mellan skolk och otillräckliga betyg är otvetydigt. Underförstått att får man bort skolket så blir betygen bättre.

Många elever kan inte följa med på lektionerna, eftersom de saknar det ordförråd som behövs. De tvingas delta i täta kunskapsprov om sådant, som de inte hunnit lära sig. Genom betygssorteringen, som nu börjar redan i ettan, får de tidigt klart för sig att de har små chanser att få en bra utbildning och bra jobb efter skolan. De sitter och långleds på lektionerna år efter år. De klandras av både lärare och föräldrar för att de inte klarar sig bättre. Efter tillräckligt många misslyckanden ger de upp och försöker inte ens hänga med. En del stökar då till det under lektionerna. Andra flyr undan och börjar skolka.

Alla elever vill lyckas i skolan. Det är bara undantagsvis av okynne, som så många elever skolkar. Man kan inte lösa elevernas problem genom att hindra dem från att skolka. Bättre vore att ge skolorna resurser att utveckla pedagogiken och att ge de skolsvaga eleverna det stöd de behöver. Bättre vore också att upphöra med den tidiga betygssorteringen och de betygsspärrar, som varje år hindrar 15 000 elever från att komma in på gymnasiet.

Per Acke Orstadius