Avdelningen som Richard Barnes jobbar på är en rättspsykiatrisk avdelning och det finns fara för våld mot personalen.
Sedan november har personalens överfallslarm inte fungerat som det ska. Flera gånger har larmet slutat fungera, före jul var de utan larm i flera dagar. Det gäller alla avdelningar inom Sankt Lars psykiatri. Men på 86A, där Richard jobbar, är riskerna för personalen ännu större när larmet slutar fungera eftersom den avdelningen ligger i en egen byggnad och inte i huvudbyggnaden. Dit når inte signalerna från de walkie talkies som personalen fick sedan Kommunal krävde åtgärder i november.
– Det är sådana leksaks-walkie-talkies som man köper till sina barn när man bor i villa så man kan nå dem, säger Richard Barnes.

Men det största problemet är att det inte går att nå huvudbyggnaden från 86A med walkie talkies. Det är i huvudbyggnaden som personalen finns som man tillkallar vid larm.
– Om någon slår dig ska du plocka fram en walkie talkie eller en trådlös telefon och hinna ringa efter hjälp. Och de fungerar inte ens, det är det mest absurda.
Det andra problemet är att det inte finns tillräckligt många walkie talkies.
– Vem ska känna sig säker och vem ska känna sig osäker på avdelningen, vem ska prioriteras?

Richard Barnes har legat på sin enhetschef och säkerhetsansvarig. Svaret från säkerhetsansvarig var att walkie talkien fungerar. Men Richard har testat och säger att signalerna inte når huvudbyggnaden.
Nu har han informerat Arbetsmiljöverket om situationen och hoppas att något händer. I annat fall får han kräva stopp av arbetet, säger han.
Lennart Meijer är verksamhetschef på rättspsykiatrin. Han kände inte till problemet förrän häromdagen då han fick en kopia på Richards anmälan till Arbetsmiljöverket.
– Enligt uppgifter från arbetsmiljöansvarig inom psykiatrin så fungerar larmfunktionen till akutmottagningen i huvudbyggnaden.
– Walkie talkiesen har tydligen inte räckvidd, men det är reservfunktionen. De är inte ens köpta för det här ändamålet, de fanns i lager.
Ansvaret för larmet ligger hos allmänpsykiatrin, säger han, men medger att han har ett ansvar som verksamhetschef.

Hur går ni vidare nu när er personal skrivit till Arbetsmiljöverket?
– Det måste ske en samverkan nu med Kommunal med anledning av anmälan. Vi får kontrollera larmfunktionen ytterligare.

Vad vill du säga till personalen som är orolig?
– Det är en oacceptabel situation, larmen ska fungera och någon ska springa på larmen, det är jätteviktigt att det fungerar.