Forskarna har jämfört en grupp kvinnor som jobbar dag, kväll och minst tre nätter i månaden, med kvinnor som bara jobbar dag och kväll.
Hur mycket risken ökade för att få diabetes beror på hur många år man jobbar nätter:

• 3 till 9 år gav en riskökning på 20 procent.
• 10 till 19 år gav en riskökning på 40 procent.
• Över 20 år gav en riskökning på 58 procent.

Tidigare studier har visat att nattarbete ökar risken för övervikt, och övervikt ökar risken för diabetes. Men den nya studien visar att risken för diabetes ökar även när man räknar bort effekten av övervikten. För kvinnor som jobbat nätter i över 20 år var diabetesrisken 24 procent högre när övervikt räknats bort.
Det verkar alltså som att kroppens förmåga att reglera insulin påverkas direkt av att man jobbar på tider som inte passar kroppens naturliga dygnsrytm.

För hälsans skull är det alltså bäst att undvika att jobba nätter i många år. Om man måste jobba nätter kan man ändå minska risken för diabetes genom att hålla vikten, motionera och inte röka.

Undersökningen har gjorts av Harvard School of Public Health och baseras på data från 177000 amerikanska kvinnor under 20 års tid. Män har inte ingått i studien.