Varför vill ni göra den här satsningen?  
– Det här är en del i arbetet med Järfällas miljöplan. I arbetet med miljöplanen har vi varje år ett särskilt fokus och under 2012 är det transporter som får extra uppmärksamhet. Arbetet baseras på två av våra miljömål: att koldioxidutsläppet ska minska och att skapa förutsättningar för att öka användningen av kollektivtrafik och cykel. Vi kommer därför under året att arbeta mer med alternativa transporter som minskar koldioxidutsläppet, inte bara cykel utan även kollektivtrafik.
 
Vad kostar det?
– Ungefär 50 000 kronor och cykelföretaget Sportson är delsponsor.
 
Hur har intresset varit bland medborgarna?
– Eftersom det här är den första satsningen för i år och äger rum på onsdag är det svårt att säga hur intresset är bland medborgarna på förhand. En del positiv respons har jag fått från cykelkretsar.
 
Vad vill ni uppnå på sikt?
– Vi vill öka antalet cykelresor per invånare i kommunen och främja en hållbar utveckling med mindre koldioxidutsläpp.
 
Är det rättvist mot fotgängarna att kommunen bjuder på gratis dubbdäck till cyklisterna?
– Alla kommuninvånare vinner på säkrare cykelvägar och cyklister. Med dubbdäck finns det större chans att undvika olyckor som skulle drabba både cyklister och fotgängare. Det här bidrar även till en samhällsekonomisk vinst i form av minskade vårdkostnader.

Gäller erbjudandet om service, dubbdäck och reflexväst bara Järfällabor, eller kan vem som helst komma förbi med sin cykel?
– Kampanjen vänder sig till Järfällabor, men vi har ingen möjlighet att kontrollera det under eventet. Dessutom kan det tänkas att många pendlare i grannkommuner som passerar Järfälla på väg till och från jobbet skulle uppmuntras av en sån här kampanj och därmed gynnas även Järfällaborna.

Fotnot: Den 18 januari mellan 09 och 17 kan Järfällaborna få sin cykel servad på Riddarplatsen i Jakobsberg. Förutom gratis dubbdäck och reflexväst får alla cyklar en genomsyn och enklare service.