Den åldrande insekten söker efter vinbergens strofer

På avstånd hörs en luta. Turistbroschyrerna är kvarlämnade

Upptakt: Ett regn av glasögonblommor

Den åldrande insekten söker resterna av Atlantis

På avstånd hörs en trumpet. Varningssignalerna inte välkomnade

Upptakt: En längtan efter Vårflodens ånger