sten efter sten har du burit
nu vittrar de sönder
för orden som låg där bakom……