Hon säger dock att viss kritik har kommit från de anställda i kommunen som röker.
– Rasten kanske inte räcker till. Säg att man har 30 minuters rast, så ska man hinna ner i ett omklädningsrum och byta om, ut och röka och sedan hinna äta lunch också. Så det kan bli problem om man vill fortsätta röka.

På det hela taget är dock Kommunal nöjda med rökstoppet. Och det kan inte få några arbetsrättsliga konsekvenser om man fortsätter röka på arbetstid, men man kan bli kallad till ett samtal med sin chef. Lise-Lotte Arvidsson är dock inte helt säker på att rökförbudet kommer att fungera för alla, exempelvis de kommunalare som arbetar utomhus.