De nya låsen finns på dörrarna in till de boendes lägenheter. De boende har en nyckelbricka runt halsen, och låset till den egna lägenheten öppnas när de lägger handen på dörrhandtaget – både från insidan och utsidan.
Annelie Fahlman tycker att låsen förenklar arbetet. Förr hände det ofta att boende gick in i fel rum och störde den som bodde där, eftersom många demenssjuka inte klarar att låsa dörren om sig. Nu är dörren automatiskt låst tills den boende själv vill ut.
– Man har ju inte uppsikt över allt hela tiden. Nu är de ju uppe och går mycket, men de kommer inte in annat än i sina egna rum, säger Annelie Fahlman.

På en annan av avdelningarna testade man ett annat låssystem, men det fungerade inte så bra. Det var så känsligt att låsen öppnades av misstag, när boende eller personal kom nära dörren. Dessutom lät det för mycket.

Den enda nackdelen Annelie Fahlman kan se med det nya systemet är att nyckelbrickorna kommer bort ibland.
– Nyckeln kan ju hamna var som helst. Man får lägga lite tid på att leta nycklar, säger hon.

Piteå kommun har fått kritik från Socialstyrelsen för att demenssjuka låsts in i lägenheterna på flera boenden. Det är inte tillåtet att låsa in någon utan samtycke, och demenssjuka är ofta så dåliga att de inte kan ge samtycke. De nya låsen kan lösa det problemet, och ska nu införas på flera boenden.

Piteå kommun har också fått kritik för att det funnits för lite personal, i synnerhet på natten. Bemanningen har höjts på några avdelningar, på andra håll har personal omfördelats från dagen till natten.
Fortfarande tycker många att bemanningen borde höjas. Annelie Fahlman påpekar att automatiska lås aldrig kan ersätta personal.
– Naturligtvis vill vi ju vara mer personal. Men hur mycket folk man än är, så är låsen ändå bra. Man kan ju ändå inte ha uppsikt över allt, hela tiden.