Det nya systemet ska införas för att kontrollen ska bli bättre på att de äldre får den hemtjänst de är lovade.
– När hemtjänstpersonalen kommer till den äldre så knappar de in tiden de kommer och när de går. Sedan får hemtjänstföretaget ersättning för tiden personalen varit där, säger Raili Karlsson som är avdelningschef vid äldreförvaltningen i Stockholm.

Men det dröjer förmodligen ännu ett år. Äldreförvaltningen har godkänt förslaget och det ska nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Detta beräknas vara klart till sommaren och den 1 januari 2013 kan det i sådana fall införas.
− Det har varit ett så positivt mottagande av förslaget så att det kommer att gå igenom, säger Raili Karlsson.

Systemet kommer sedan att gälla privat såväl som kommunal hemtjänst. Att det dröjer beror också på att det ska bestämmas vilken teknik som ska användas. Tanken är att det ska vara enkelt och smidigt för personalen.
− Det ska vara väldigt lätt och inga tveksamheter, säger Raili Karlsson.
Margareta Bohman, ordförande för Kommunal i Stockholms län, pekar på att det finns för lite information och att man därför inte vet hur personalen kommer att påverkas.
− Det är i ett alldeles för tidigt stadium för att säga det ena eller det andra. Jag skulle vilja att förslaget preciseras innan jag uttalar mig konkret, säger hon.

På flera håll i landet har man redan infört digitala system som dessa i hemtjänsten.