KA har tidigare skrivit om planerings- och rapporteringssystemet TES, då personal i hemtjänsten på andra håll i landet upplevt sitt jobb som stressigare sedan de börjat med systemet.

Ann-Christin Fahlman jobbar 50 procent i hemtjänsten i Härnösand och lika mycket fackligt. Hon säger att de haft problem med TES ända sedan det infördes i kommunen för ett par år sedan.
– Arbetsmiljön är inte alls bra, det är för korta tider mellan kunderna, vi har ingen möjlighet att ta kaffepaus. Det har blivit sämre kvalitet för kunderna och personalen stressar så in i norden, säger Ann-Christin Fahlman.

Det som är nytt sedan ett par veckor tillbaka är centrala planerare. Kommunen har anställt fem planerare som sköter planeringen för all hemtjänstpersonal. Ännu en försämring, enligt Ann-Christin.
– De sitter och planerar från ett kontor, de känner inte till gatorna eller hur långt det är mellan kunderna.

Enligt förvaltningschefen Hans Fälldin är syftet med centrala planerare att de som är bäst på planering ska sköta den.
– Men planerarna ska kunna vardagen för hemtjänsten, de kommer från hemtjänsten själva. Ledningen ska se till att kommunikationen mellan planerarna och hemtjänstgruppen fungerar.

Men enligt Ann-Christin Fahlman har personalen inte ens telefonnummer till planerarna. Tidigare fanns planerarna ute i hemtjänstgrupperna. Då var kommunikationen bättre, säger Ann-Christin.
Hans Fälldin säger att han är medveten om att personalen känner sig stressad av TES.
– När man planerar noggrant så blir det väldigt tydligt när man ska gå på insatser, det blir mindre hål, insatserna blir mer täta och det kan upplevas som en högre press. Vi vill använda varje skattekrona så effektivt som möjligt.

Härnösand inför LOV (lagen om valfrihetssystem) i hemtjänsten i april. Då krävs det att de mäter utförd tid, säger Fälldin.
Ann-Christin säger att många kollegor valt att lämna jobbet i hemtjänsten eftersom det har blivit så stressigt.
– Vi har också varannan helg och delade turer, så det är redan en pressad arbetsmiljö.

I Jönköping gjorde hemtjänstpersonal en aktion hösten 2010 och vägrade rapportera med TES. Även där ökade stressen sedan TES infördes, och personalen hoppades bli av med systemet. Tidigare registrerades insatserna genom att personalen använde vårdtagarens telefon, vilket kritiserades hårt. TES är fortfarande kvar, men nu rapporterar man via mobiltelefon istället vilket fungerar bättre, berättar Eva Nilsson vid Jönköpings vård och omsorg-sektion.

Efter protesterna fick personalen vara mer delaktig i utvecklingen.
– Det är viktigt att få vara med från början och få inflytande. Det är hemtjänstpersonalen som vet hur det funkar, säger Eva Nilsson.
Stressen som systemet medför kvarstår dock.
– Hemtjänsten har blivit annorlunda, man är jagad nuförtiden, det handlar om pengar och det ansvaret har man i gruppen också.

Även i Jönköping har de provat att ha centrala planerare, men det skapade liknande problem som de Ann-Christin Fahlman beskriver i Härnösand, och nu finns planerarna ute i grupperna igen.