Möjligheten har fått namnet dubbeldagar. Begränsningarna som finns är att högst trettio dubbeldagar får tas ut och att föräldrarna ansöker om ersättning för samma dagar och lika mycket tid.