Medan Socialdemokraterna är i djup kris är Vänsterpartiets kongress i Uppsala fylld av självförtroende och optimism. Inget av ombuden tycks tvivla när den nyvalda ordföranden Jonas Sjöstedt talar om möjligheten att inför nästa val få stöd av 10–15 procent av väljarna.

Det strategidokument som kongressen antog är inte så mycket av politisk förnyelse utan mer av det som är Vänsterpartiets profilfrågor;
– stärk den offentligt finansierade välfärden, utan riskkapitalbolag som plockar ut vinster inom vård, skola omsorg.
– kvinnors rättigheter och mot rasism.
– nej till Euron som enligt partiet är grundorsaken till finanskrisen i Europa. Kravet om att Sverige ska lämna EU finns kvar men tonas ned till förmån för att V ska arbeta konstruktivt för att göra EU så bra det är möjligt så länge som vårt land fortfarande är medlem i Unionen.
– Miljö– och klimatfrågorna lyfts åter fram som en prioriterad fråga. Vänsterpartiet utmanar Miljöpartiet som Sveriges bästa parti för en grön, klimatsmart och hållbar utveckling.

För Vänsterpartiets nye ordförande, Jonas Sjöstedt, är detta frågor som ska kunna ena arbetarrörelsen och leda till en rödgrön regering efter nästa val.
Men Socialdemokraternas ledning möter kongressen och Vänsterpartiets ledare med tystnad.
– Jag ska ringa Håkan Juholt nästa vecka. Det ska bli intressant att utveckla ett samarbete med honom, säger Jonas Sjöstedt som kanske också kan hoppas på att lyckas värva nya sympatisörer bland Socialdemokraternas vänsterflygel.

De enda fackliga företrädarna som har brytt sig om kongressen är TCO:s ordförande Eva Nordmark som var där och talade samt Transport som gratulerade Jonas Sjöstedt till valet som ny ordförande.
Han hoppas ändå på ett nära samarbete med Kommunal och andra fack. Inte minst i välfärdsfrågor med satsningar på social trygghet samt offentligt finansierad vård, skola och omsorg utan vinstintresse.
Kongressen lyfte fram behovet av en arbetstidsförkortning med målet 30 timmars arbetsvecka. Jonas Sjöstedt tror att detta framför allt gynnar lågavlönade kvinnor inom exempelvis Kommunal.

– Många av dem tvingas i dag arbeta deltid. Den deltiden borde betraktas som en heltid och inte försämra deras möjligheter till löneökningar framöver. Staten måste gå in och se till att löneutrymmet inte minskar på grund av arbetstidsförkortningen, säger han.
Kongressen beslöt även att bemanningsföretag ska förbjudas samt att allmän visstidsanställning ska avskaffas.
– Jag inser att det kan bli problem med att förbjuda bemanningsföretag med tanke på EU:s bemanningsdirektiv. Men som ett första steg borde vi kunna förbjuda arbetsgivare att säga upp personal och sedan hyra in via bemanningsföretag i syfte att gå runt företrädesrätten i LAS, säger Jonas Sjöstedt.
Han vill även att offentliga arbetsgivare inte ska få anlita bemanningsföretag.

Jonas Sjöstedt tycker att fast anställning ska vara normen men kan acceptera att det behövs vikarier, provanställning och andra tillfälliga anställningar.
– Men det är fel att arbetsgivaren kan ha en person tillfälligt anställd i flera år. Därför är det bra att kongressen vill att allmän visstidsanställning avskaffas, säger han.
I slutet av januari träffas EU:s ledare till ett toppmöte. Då ska de bland annat diskutera möjligheten att eurozonpakten skrivs in i EU:s fördrag.
Denna pakt ger kommissionen möjlighet att straffa medlemsstater inom eurosamarbetet som inte följer uppmaningar att skära i välfärden eller sänka offentliganställdas löner för att undvika budgetunderskott.
Jonas Sjöstedt, som skyller krisen på euron, är emot EU:s politik för besparingar och nedskärningar som enligt honom minskar efterfrågan och ökar fattigdomen.

Vänsterpartiet kräver att EU antar ett socialt protokoll i anslutning till fördraget.
– Det ska garantera fackliga rättigheter och förhindra lönedumpning. Jag uppmanar Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ansluta sig till oss i denna fråga. Tillsammans kan vi blockera regeringens möjlighet att agera vid toppmötet om den inte går med på vårt krav, säger han.
På frågan om vilket beslut Jonas Sjöstedt är mest nöjd med vid kongressen blir svaret att miljö–och klimatfrågorna lyftes fram som några av de mest prioriterade utmaningarna partiet ska jobba med.
– Det behövs ett socialistiskt, feministiskt och rödgrönt parti. Jag är glad och stolt över att vara ordförande för ett sådant parti, säger han.