Vi söker ständigt den vind
som skall bära vår lycka
stanna upp var eftertänksam
låt en bris av förnöjsamhet
smeka din kind
Vi är mörkrädda barn
på den festival som är våra liv
Framtiden spännande oskriven
Kampen för rättvisa kommer att
att se annorlunda ut
det är Nyårsdagen 2012
snön faller som dom sista rikedomarna
Låt dina ögon bli morgondagens facklor……