Avtalet gäller vid privata el– och installationsföretag som driver fastighetsdrift samt underhåll och service i landstingsägda eller kommunala fastigheter.
Enligt Kommunals ombudsman Lars Fischer är det ett modernt kollektivavtal med individuell månadslön, regler om arbetsmiljö och kompetensutveckling samt flexibilitet för både företag och anställa när det gäller arbetstider. Det innehåller också bestämmelser om beredskap.
– Formuleringen att det är ett ”modernt avtal” har jag lånat från EIO. De syftar på att avtalet innehåller individuella löner. Det har de inte i sina avtal med Elektrikerförbundet och Fastighets. För första gången får de individuella löner, säger han.

Att arbetsgivaren får inflytande över när arbetstiden tillfälligt börjar och slutar ser han inga problem med.
– Det har vi ju redan i avtalen med landstingen. I detta avtal krävde våra medlemmar i Sundsvall, som går över från landstinget till ett privat företag, att de skulle få behålla sitt avtal om flextid. De vill själva kunna bestämma när de ska börja jobba någon gång mellan 06 och 08 på morgonen, förklarar Lars Fischer.

Han berättar att EIO först inte ville gå med på det, lösningen blev att det i avtalet står att flextid kan införas efter lokal överenskommelse.
Dessutom har som sagt arbetsgivaren möjlighet att på egen hand tillfälligt beordra andra arbetstider än vad som överenskommits.
– Det kan gälla om landstinget vill att företaget provkör fastighetens system på andra tider än normalt. Dessa ensidigt förändrade arbetstider ska vara tillfälliga. Jag ser inget problem med det, säger han.
Enligt Lars Fischer går avtalet i korthet ut på:

• Vuxenlön betalas från 18 års ålder.

• Lägsta lön, det första året av anställningen, är 16 600 kronor. Det andra året höjs lägsta lönen till 18 000 kronor plus vad det årets lokala förhandling om individuell fördelning av potten ger.

• Det finns en kompetensbilaga i avtalet som kopplar kompetensutveckling till lönesystemet.

Det nya avtalet började gälla från den 1 december 2011, men inte automatiskt. EIO ska först godkänna att avtalet tillämpas på en arbetsplats innan det börjar gälla där.
Enligt Lars Fischer ska avtalet gälla när privata företag sköter drift, underhåll och service vid exempelvis skolor och sjukhus där fastigheterna ägs av kommunen eller landstinget.
– Med detta avtal klampar vi in på Elektrikerförbundets område. Men avtalet ska inte gälla för ett elföretag på stan hur som helst. EIO tar på sig att se till att det inte blir så. Kommunal slipper ta en konflikt med Elektrikerförbundet om vilket avtal som ska tillämpas, förklarar han.
Detta avtal gäller idag enbart vid Bravida TSM i Västernorrland med ett 50–tal medlemmar i Kommunal. Om alla företag som är berörda blir inkopplade av EIO i avtalet så kan ett hundratal av Kommunals medlemmar omfattas.

Avtalet gäller till sista mars i år. Det innehåller inga löneökningar.
– Tre minuter efter att Kommunals förbundsstyrelse godkände avtalet så sade styrelsen upp det för att kunna omförhandla. Tanken är att det ska komma i fas med andra avtal vi förhandlar om. Detta avtal kommer då bara att innehålla de krav vi driver inom ramen för LO:s samordning. Resten har vi ju redan klarat av, säger Lars Fischer.